godlo

Biblioteka

Biblioteka szkolna

Szkoła posiada dośc dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną. Opieke nad księgozbiorem i nad poziomem czytelnictwa w szkole sprawuje Pani mgr Rena Morozow.

W bibliotece szkolnej uczeń może mile spędzić wolny czas, pobuszować po Internecie, wyciszyć się, wypożyczyć ciekawe książki, przeczytać gazety lub odrobić zadanie domowe, korzystając z pomocy Pani Reny.

Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, pracownicy oraz ich rodziny, studenci oraz nauczyciele ze szkół Inowrocławia i okolic, w szczególności ci którzy pracując z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną korzystają zarówno z naszych podręczników jak i literatury fachowej. Informacje na temat zasobów szkolnej biblioteki przekazywane są na spotkaniach w Miejskiej Bibliotece Publicznej, na imprezach organizowanych w szkole dla szerszej grupy odbiorców np. festyn integracyjny oraz na spotkaniach bibliotekarzy szkolnych.

Na bieżąco odbywa się monitorowanie stanu wypożyczeń książek. Ma on na celu zaktywizowanie uczniów do podejmowania działalności czytelniczej, ale także zachęcanie do zwiększania ilości czytanych książek. Monitorowanie stanu wypożyczeń ma także na celu dążenie do tego, by książki nie były przetrzymywane i by miały szansę dotrzeć do większej ilości czytelników. 

Pogadanki propagujące czytelnictwo odbywają się na ogół na początku lub na końcu każdej lekcji bibliotecznej, które organizowane są w czasie roku szkolnego we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz w wybranych klasach Szkoły Zawodowej. Pogadanki prowadzone są także indywidualnie dla uczniów przychodzących do biblioteki np. porozmawiać. Bardzo dużym obszarem tej działalności są także uczniowie nauczani indywidualnie w domu, którzy wraz ze swoimi nauczycielami odwiedzają bibliotekę na początku roku szkolnego, gdy poznają pracę szkoły oraz zapoznają się z ofertą szkoły, ale także w trakcie roku, gdy przebywają na terenie szkoły.

Każdego roku odbywa się organizowany przez bibliotekę przy współpracy wychowawców klas oraz nauczycieli języka polskiego konkurs polegający na wyłonieniu najlepiej czytającej klasy i najaktywniejszego czytelniczo ucznia. W konkursie liczy się nie tylko liczba wypożyczonych książek, ale także znajomość ich treści. Wymagania konkursowe dostosowane są do możliwości i umiejętności uczniów. Ważne jest by ten uczeń, który ma trudności w czytaniu lub nie opanował tej umiejętności do końca, miał takie same szanse jak uczeń starszej klasy, który bardzo dobrze czyta ze zrozumieniem. Nad prawidłowością przebiegu i organizacji konkursu czuwa komisja wybrana przez organizatorów. Na koniec roku szkolnego zwycięzcom przyznawane są nagrody i dyplomy.

Ponieważ szkoła nie dysponuje funduszami np. z Komitetu Rodzicielskiego biblioteka prowadzi akcję pozyskiwania książek od uczniów, pracowników Szkoły i sympatyków biblioteki. Odbywa się to na zasadzie przynoszenia do naszej biblioteki książek, które zostały już przeczytane i właściciel chce podzielić się nimi z innymi czytelnikami. Nowe książki pozyskujemy także z wydawnictw poligraficznych, których dużo jest w naszym mieście, a także dzięki współpracy naszej szkoły z drukarniami, w których odbywali zajęcia praktyczne uczniowie naszej Szkoły Zawodowej w zawodzie introligator oraz od wydawnictw, z którymi współpracujemy. Bardzo istotnym elementem pracy biblioteki było także przejęcie księgozbiorów bibliotek z 2 likwidowanych szkół: Zasadniczej Szkoły Rolniczej oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5. Obie te szkoły zostały zlikwidowane decyzją Starosty Inowrocławskiego, a nasz Zespół przejmował kolejno budynki tych placówek. 

Szkolna Biblioteka prowadzi wiele akcji i konkursów propagujących czytelnictwo:

Szkolny konkurs literacki dla klas I-III Gimnazjum – Utwory wybranego autora. W ramach realizacji treści programowych z języka polskiego uczniowie poznają twórczość literacką wybranych przez nauczyciela polonistę autorów. Chcąc poszerzyć zakres środków metodycznych dołączyliśmy do tej oferty wystawę utworów autora w szkolnej bibliotece. Zorganizowanie konkursu, który zawiera sprawdzenie wiadomości ze znajomości twórczości autora, jego dzieł oraz ich treści, daje młodzieży możliwość wykazania się talentem artystycznym - ilustrując treść jego dzieł.

Konkurs plastyczny dla klas IV – VI Pt. „Mój ulubiony bohater literacki”. Na podstawie przeczytanych lektur lub innych książek dzieci wykonują prace plastyczne dowolną techniką, mające na celu zilustrowanie treści książki lub wyrażenie swoich uczuć bądź wrażeń jakie pojawiły się po przeczytaniu książki czy opowiadania. Prace uczniów są następnie ocenianie przez jurorów i nagradzane. Daje to uczniom kolejne możliwości by przekonać się jak ważne jest czytanie w ich życiu, ile daje radości, satysfakcji, możliwości spędzenia czasu z kolegami. Daje także możliwość zastanowienia się nad przeczytaną treścią, zweryfikowania odczuć innych ludzi i porównanie ich z własnymi.

Konkurs - „Anioły – muśnięcie skrzydeł”. W listopadzie 2007 r. Organizatorem konkursu była Filia nr 12 dla Dzieci Niepełnosprawnych MBP w Inowrocławiu. Konkurs miał charakter otwarty, adresowany był do wszystkich, którzy zechcieli wykonać prace tematyczne związane z motywem przewodnim konkursu – Aniołami – posłannikami nadziei i dobrej nowiny. Konkurs przebiegał w dwóch grupach wiekowych – dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe. Rozwiązanie konkursu odbyło się 18 grudnia 2007r. czyli tuż przed Bożym Narodzeniem i klimat tych świąt towarzyszył nam przy wykonywaniu prac. Z naszej szkoły w konkursie wzięli udział uczniowie Gimnazjum. Chcąc przybliżyć im tematykę konkursu, zapoznałam uczestników z fragmentami książek Doroty Terakowskiej „Tam gdzie spadają anioły” i Księdza Jana Twardowskiego „Anielskie wiersze”. Wspólnie oglądaliśmy ilustracje związane z tematem oraz figurki aniołów zrobione przez zawodowych artystów plastyków, omawialiśmy wygląd zewnętrzny „anioła” i jego wyobrażenie w naszych oczach i sercach. Postać anioła przybliżyliśmy także na podstawie książek, artykułów, wybranych wierszy. Aniołów tych niedościgłych, których możemy sobie tylko wyobrazić, których nie możemy zobaczyć, ale także tych „ziemskich” aniołów, chodzących między nami, niosących nam pomoc na co dzień. Pozwalających nam wierzyć, że ktoś nad nami czuwa, że w trudnych chwilach podpowie, czy pokaże właściwe lub najlepsze rozwiązanie. Ostatnio zapanowała moda na anioły na różne okazje, możemy je kupić w sklepach z pamiątkami, kwiaciarniach itp. Z wielu okazji lub w podziękowaniu za coś dajemy sobie w prezencie właśnie takie anioły. Nasz konkurs polegał na tym, by na podstawie poznanej literatury wykonać dowolna techniką własnego anioła. Prace naszych uczniów wykonane były z różnych materiałów (tektura, sukno, modelina, makaron). Mimo dużej konkurencji (duża ilość prac nadesłanych z innych placówek) nasi uczniowie zajęli II i III miejsce, otrzymali dyplomy i upominki, a ich prace można było podziwiać na wystawie zorganizowanej w Miejskiej Bibliotece. Uczniowie byli bardzo dumni ze swojego sukcesu, zaowocowało to chęcią wzięcia udziału w innych konkursach plastycznych.

Coroczne organizowanie szkolnych obchodów „Dni Książki”. Wystawy, quizy. To kolejna działalność mająca na celu promowanie szkolnej biblioteki oraz książki jako źródła wiedzy i poznania. Odbywające się w maju Dni Książki przypominają uczniom o konieczności korzystania z książek, gazet w codziennym życiu. Ma na celu pokazanie, że nie tylko komputer czy telewizor oraz słuchana z telefonów komórkowych lub MP3 muzyka, jest źródłem poznania świata i możliwością poruszania się w tym świecie jako pełnoprawny jego bywalec. Prezentacja książek o wybranej tematyce, lub rodzaju, pokazuje, że można wygrać cenne nagrody wykazując się wiedzą wyniesiona z książek daje możliwość wykazania się wiedzą i pochwalenie się bogactwem możliwości spędzania czasu wolnego.

Przeprowadzenie loterii fantowej z okazji Mikołajek. Ponieważ nasi uczniowie często pochodząc z biednych środowisk nie mogą liczyć na prezenty z okazji Mikołajek co roku organizujemy dla nich loterię. Najpierw zbieramy od nauczycieli i pracowników szkoły fanty, które przynoszą z domów lub kupują. Są to maskotki, zabawki, książki, przybory szkolne, kosmetyki itp. przedmioty. Następnie są one opatrzone kolejnymi numerami. Przygotowane papierowe losy, zawierają te same numery. Dzieci w dniu Świętego Mikołaja mogą sobie, za symboliczną złotówkę wylosować mikołajkowy podarunek.

Doroczny cykl spotkań bibliotecznych „Tradycje świąteczne i obce obyczaje”. Istnieje bardzo dużo pozycji książkowych, które opisują tradycje świąteczne w naszym kraju, ale także w innych, często dla ucznia egzotycznych państw. Środowiska rodzinne naszych uczniów często ubogie są w kultywowanie tradycji świątecznych. Często tylko w szkole uczeń poznać może zwyczaje świąteczne. Tu w szkolnej bibliotece może zobaczyć jak stroi się dom, jak przygotowuje potrawy świąteczne, jak nakrywa stół, jakie stroje obowiązują domowników i wreszcie jak przebiegają święta, gdzie i kiedy należy iść czy spotkać się z innymi ludźmi i wspólnie obchodzić święta cieszyć się z narodzenia czy zmartwychwstania Chrystusa. Pokazujemy uczniom na podstawie ilustracji oraz wybranych tekstów idee świąt, ich przesłanie, a także np. jak wygląda Wigilia w różnych częściach naszego kraju. Pokazujemy także jak spędza się święta w innych rejonach świata. Często są to tak odległe kulturowo miejsca, że uczniowie nie zdają sobie sprawy, że to o czym mówi treść książki czy artykułu oraz to co pokazuje zdjęcie czy rycina jest nadal obchodzeniem „naszych” świąt. 

Cykl zajęć „W świecie książek.” Głównym celem tych zajęć miało być zwrócenie uwagi uczniów na wartość jaką stanowi książka w życiu człowieka. Świat dziecięcej wyobraźni zaludniają postacie z bajek, wierszyków, dobranocek. Od dorosłych zależy jakie to będą bajki.. Telewizja zubaża wyobraźnię, podsuwa gotowe rozwiązania. Dziecko nie musi wyobrażać sobie, jak wygląda postać z bajki, nie tylko ją widzi, ale i słyszy. Rodzice często zapominają, że literatura dla dzieci stymuluje rozwój osobowości małego człowieka, wyznacza świat wartości, uczy empatii. W czasach, kiedy rodzice czytali książki swoim pociechom, a nie sadzali malucha przed telewizorem, dzieci poznawały literaturę we właściwej kolejności, pozwalającej dostosować możliwości dziecięcej wyobraźni i pojmowania świata do przygód bohaterów. Pierwsze pojawiały się w literaturze postacie bliskie dziecku. Lalki, misie, pluszowe zabawki pozwalały przenieść przeżycia bohaterów z bajki do dziecinnego pokoju. Dziecko animizuje otaczające je przedmioty, dlatego z łatwością rozmawia z misiem czy pluszowym zajączkiem. W tych relacjach jest mądrzejsze, odważniejsze od partnera – zabawki. Zajmuje pozycję, jaką w codziennym życiu pełnią dorośli – jest mądre, odważne i – co wydaje się najważniejsze – to dziecko decyduje, wydaje polecenia, pełni rolę dominującą. Alicja Baluch, badacz literatury dziecięcej, mówi, że dopiero wtedy, gdy mały człowiek może postąpić ze swoją własnością zgodnie ze swoja wolą, może powiedzieć „moje”, zdecydować, jak ma zachować się w zabawie lala czy miś, może poczuć siebie, wyodrębnić własne „ja” z otaczającej go rzeczywistości. Wszystkie ważne dla człowieka sprawy, wpływające na udaną egzystencję w społeczeństwie rozpoczynają się od kontaktów i przyjaźni dziecka z bohaterami literackimi. (Alicja Baluch, Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury. Wrocław, 1994). Chcąc wprowadzić uczniów w świat książek dajemy im możliwość wniknięcia w cudowny świat pełen baśni, dobra, zrozumienia, pozwala to także odwiedzić te strony świata, które nigdy nie będą dla dziecka dostępne w bezpośrednim poznaniu.

 

erasmus

erasmus

 ◄ 
 ► 
marzec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

virtual-tour

Uczniowski Klub Sportowy

filmy

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Czytaj więcej…

Rozumiem