Wydrukuj tę stronę

Terapia neurotaktylna

Zajęcia prowadzi mgr Kazimiera Badyna w sali 24.

Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego wyposażonym gabinecie. Terapia neurotaktylna to techniki masażu i stymulacji skóry, wpływające na rozwój funkcji centralnego układu nerwowego, a w szczególności półkul mózgu, kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Zajęcia prowadzone w nowej pracowni mają formę masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia recepcyjne skórny (zaburzenia w odbiorze wrażeń dotykowych). Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Terapia neurotaktylna współdziała z metodą integracji odruchów. Normalizujące działanie, potwierdzone w pracy z dziećmi i dorosłymi, pozwala na łączenie terapii neurotaktylnej z różnymi innymi technikami rehabilitacji, z masażami oraz stosowanie jej oddzielnie jako metodę relaksującą i wspierającą rozwój dziecka, a także pomocną w terapii osób dorosłych.

Terapia neurotaktylna wykorzystuje specjalny dotyk i stymulację, które regulują między innymi integrację odruchów, zakres napięcia mięśniowego, integrację sensomotoryczną, świadomość kinestetyczną. Zajęcia w pracowni, dla zwiększenia ich skuteczności, połączone są z elementami arteterapii.

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej