.

  ul. Solankowa 21,
      88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

22 styczeń 2021

„Na głos o depresji” - Scenariusz zajęć

3059

Scenariusz zajęć dotyczących depresji "Na głos o depresji".

 

Odbiorcy:

Zajęcia adresowane są do uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej

Cel zajęć:

Celem zajęć jest:

 • dostarczenie uczniom wiedzy na temat przyczyn, objawów oraz przebiegu depresji
 • wskazanie form pomocy i omówienie sposobu leczenia depresji
 • zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat rozpoznawania depresji i oswojenie rozmowy na temat depresji, która często budzi wstyd i niepokój

Czas trwania zajęć: 45 minut

Forma zajęć:

 • prezentacja filmu "Living with depression" dostępnego na stronie Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=EJ_S5Rjt_iI

 • prezentacja filmu "DEPRESJA. Rozumiesz - pomagasz. (LIVING WITH DEPRESSION - continued... English SUBTITLES)" dostępnego na stronie Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=PNHQO_GmZpU

 • burza mózgów
 • praca w grupach
 • dyskusja moderowana

Prowadzenie zajęć:

Zajęcia mogą odbywać się w ramach godziny wychowawczej. Scenariusz zajęć może zostać wykorzystany przez pedagoga szkolnego, wychowawcę klasy.

Środki potrzebne do prowadzenia zajęć:

Komputer lub tablica do odtworzenia filmu, brystol, markery.

Przebieg zajęć:

 1. Wprowadzenie do tematu (5 minut)

Prowadzący zapisuje na tablicy hasło" Mieć depresję to znaczy..." i zachęca uczniów do podawania skojarzeń z hasłem. Propozycje uczniowie zapisują na tablicy podchodząc kolejno i tworzą w ten sposób mapę myśli. W razie potrzeby prowadzący zadaje pytania pomocnicze, zachęca do rozmowym podsumowuje pracę uczniów.

 1. Prezentacja filmu "Living with depression" (5 minut)

Prowadzący informuje, że uczniowie obejrzą krótki film dotyczący depresji autorstwa Katarzyny Napiórkowskiej dostępny na stronie Youtube.

 1. Analiza filmu – dyskusja (20 minut)

Prowadzący zachęca uczniów do podzielenia się refleksją po obejrzeniu filmu. Definiuje depresję jako chorobę i podkreśla, iż zdiagnozować depresję może tylko lekarz psychiatra wg klasyfikacji DSM V. Określa grupy ryzyka zachorowania na depresję ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Podkreśla, że jest to choroba, na którą może zachorować każdy.

            Następnie dzieli klasę na 4 zespoły. 2 z nich prosi o wypisanie odpowiedzi na pytanie: Jakie mogą być przyczyny zachorowania na depresję? Kolejne dwa zespoły opracowują pytanie: Jakie są objawy depresji - Jakie zmiany w zachowaniu chorego mogą oznaczać depresję?

Grupy otrzymują od prowadzącego brystole i markery i mają wyznaczony czas na to zadanie od 5-10 minut. Po zakończeniu pracy w zespołach prowadzący prosi przedstawicieli o prezentację odpowiedzi. Wypisuje na tablicy odpowedzi  na oba pytania, wyodrębnia wśród przyczyn te o charakterze biologicznym ( genetyczna podatność, równowaga gospodarki hormonalnej), społecznym (wydarzenia, sytuacje społeczne, ) i psychologicznym (stres, niska samoocena).

 1. Prezentacja filmu "Living wih depression - continued... " (8 minut)

W zależności od możliwości czasowych prowadzący może włączyć grupie drugą część filmiku o depresji autorstwa Katarzyny Napiórkowskiej.

 1. Podsumowanie zajęć (7 minut)

Prowadzący zwraca uwagę grupy, że depresja to choroba, która jest trudna do rozpoznania zwłaszcza w początkowym stadium, dlatego warto być czujnym na zmiany w zachowaniu ludzi z naszego otoczenia – ktoś z nich może potrzebować pomocy. Wskazuje osoby i miejsca pomocy dla osób dotknietych depresją:                                                                                         

                                                                                                                                               

Na terenie Inowrocławia pomoc można uzyskać w:

Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień ul. Toruńska 26

tel. 52 525 65 99

tel. 52 357 43 89

Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Mątewska 17

tel. 52 359 22 49

Można również skorzystać z telefonu zaufania:

 • dla rodziców i nauczycieli tel. 800 100 100 (Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę)
 • dla dzieci i młodzieży tel. 116 111 (Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę)
 • dla osób w stanie kryzysu psychicznego 800 702 222 (Fundacja Itaka)

Informuje, że pierwszą osobą do kontaktu w takiej sprawie na terenie szkoły jest pedagog, psycholog lub wychowawca.

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej