.

  ul. Solankowa 21,
      88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

15 luty 2021

EUROPEJSKI BLIŹNIAK – PODRÓŻ PO ZJEDNOCZONEJ EUROPIE

486

PROJEKT WYRÓŻNIONY KRAJOWĄ ODZNAKĄ JAKOŚCI!!!Klasa: II A BSIS
Opiekunowie: Halina Waszak, Katarzyna Barczak, Magdalena Błachowicz
Cele:
- pogłębianie wiedzy o państwach europejskich, w tym kraju ojczystego,
- rozwijanie tożsamości europejskiej,
- budowanie otwartości uczniów na specyfikę i różnorodność poszczególnych krajów Europy,
- doskonalenie umiejętności językowych,
- poznanie i wykorzystanie technologii TIK,
- doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy z różnych źródeł,
- integracja oraz doskonalenie umiejętności współpracy w grupie,
- kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadania,
- doskonalenie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy,
- rozwijanie kreatywności podczas wykonywania wyrobów związanych z projektem,
- umiejętność dzielenia się wypracowanymi materiałami.
Projekt skierowany był do uczniów ostatnich klas Szkoły Podstawowej i wszystkich klas Szkoły Branżowej I Stopnia. Istotą projektu było zapoznanie uczniów partnerskich szkół z rzeczywistością kulturową, społeczną, gospodarczą naszego kraju, ale też poznanie najciekawszych i najbardziej charakterystycznych cech państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ich dorobku po to, by w przyszłości stworzyć optymalne warunki do współpracy z poszanowaniem historii i tradycji partnerów.

Projekt międzynarodowy, w którym wzięły udział : trzy szkoły z Turcji, dwie z Grecji, dwie
z Polski, jedna z Republiki Mołdawii.

Projekt został uznany przez Tureckie Ministerstwo Oświaty jednym z najbardziej interesujących projektów. Projekt - jako innowację pedagogiczną – zgłosiła partnerka
z Turcji, nauczycielka języka angielskiego pani  Gul Nur Gulec.
Projekt zrealizowano w roku szkolnym 2020/2021.

 

 

 

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej