.

  ul. Solankowa 21,
      88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

15 luty 2021

KLUB MŁODZIEŻOWY „MAŁE RZECZY”

458

KLUB MŁODZIEŻOWY „MAŁE RZECZY” Klasa: uczniowie SP, PdP i BSIS Opiekunowie: Halina Waszak, Katarzyna Barczak, Katarzyna Zachariasiewicz, Joanna Kmuk, Małgorzata Bigoś - Przerazińska Cele: - rozwój umiejętności edukacyjnych z zakresu przede wszystkim matematyki, ale też przyrody i języka polskiego, - rozwój zainteresowań w zakresie muzyki i plastyki, - kształtowanie postawy prozdrowotnej propagującej ruch i zdrowy styl życia, - kształtowanie pożądanych postaw i umiejętności społecznych, - doskonalenie umiejętności językowych, - poznanie i wykorzystanie technologii TIK, - doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy z różnych źródeł, - integracja oraz doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, - kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadania, - doskonalenie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy, - rozwijanie kreatywności podczas wykonywania wyrobów związanych z projektem, - umiejętność dzielenia się wypracowanymi materiałami. Projekt adresowany dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub młodzieży szkoły podstawowej. Istotą projektu jest rozwój zainteresowań (muzycznych i plastycznych), edukacyjnych, prozdrowotnych i społecznych. Projekt zakłada multidyscyplinarność dziedzin, dlatego może być realizowany na kilku przedmiotach lub w ramach zajęć pozalekcyjnych. Projekt międzynarodowy, w którym bierze udział: szkoła z Armenii, szkoła z Gruzji, dwie z Chorwacji, dwie z Macedonii Północnej, trzy z Turcji i cztery z Polski. Projekt realizowany w roku szkolnym 2020/2021.

 

 

 

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej