.

  ul. Solankowa 21,
      88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

Szkoła Branżowa I Stopnia

 

Naukę w naszej Szkole Branżowej I Stopnia możesz podjąć po ukończeniu szkoły podstawowej. Pamiętaj, że musisz przystąpić do egzaminu, który odbywa się w klasie VIII. Jeśli Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zwolniła Cię z egzaminu, na wniosek Twoich rodziców, nie możesz uczyć się zawodu.

W naszej Szkole Branżowej przez 3 lata możesz uczyć się w następujących zawodach:

kucharz;

stolarz;

ślusarz;

piekarz;

cukiernik;

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

W zawodzie piekarz Szkoła nie zapewnia praktyk musisz znaleźć je sam i za pośrednictwem Szkoły podpisać umowę z rzemieślnikiem lub pracodawcą. W pozostałych zawodach zapewniamy praktyczną naukę zawodu

- w Szkole - kucharz, cukiernik,

- w zakładach pracy - kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

- w Centrum Kształcenia Praktycznego - ślusarz, stolarz

Rekrutacja uczniów do Szkoły Branżowej następuje na podstawie orzeczeń, które wydają poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Poradnie wykonują badania na wniosek rodziców.

 

Musisz także otrzymać zgodę na naukę w wybranym zawodzie z Medycyny Pracy.

Skierowanie na badanie odbierzesz w sekretariacie naszego Zespołu.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Szkoły Branżowej: 

  • Podanie o przyjęcie do szkoły
  • Aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do szkoły zawodowej
  • Zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum
  • Zaświadczenie o odbytym Egzaminie Gimnazjalnym
  • Życiorys, CV
  • 3 fotografie

JESTEŚMY OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM DLA ZAWODU KUCHARZ. 

 

OTRZYMALIŚMY, PO RAZ KOLEJNY, CERTYFIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W GDAŃSKU

 EGZAMINY ZEWNĘTRZNE W ZAWODZIE KUCHARZ ODBYWAJĄ SIĘ W NASZEJ SZKOLE.

 

Oprócz przedmiotów zawodowych zdobędziesz też wiedzę z języka polskiego, angielskiego (także ukierunkowanego zawodowo), matematyki, chemii, biologii, geografii, fizyki, informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa oraz wzmocnisz swoją sprawnośc fizyczna na WF. Posiadamy boisko sportowe "Orlik", mamy także zajcia na basenie i dużej sali gimnastycznej w OSiRze.

Możesz wziąć udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, rozwijać swoje zainteresowania i talenty.

Tobie i Twoim rodzicom proponujemy też wsparcie psychologiczne i pedagogiczne na terenie naszej Szkoły.

Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do rozpoczęcia pracy oraz do samodzielnego funkcjonowanie w społeczeństwie.

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej