.

  ul. Solankowa 21,
      88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

29 maj 2018

Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego z siedzibą ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły Piotra Kendzierskiego.
2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wnioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu stanowią w szczególności zapisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000).
5. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
6. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z przepisów szczególnych.
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
- dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia,
- żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.
8. Podanie Administratorowi danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych, podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych może narazić osobę, której dane dotyczą na odpowiedzialność karną.
9. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe uzyskane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą lub opiekuna prawnego, w celach realizacji zadań nie związanych bezpośrednio z procesem nauczania.
10. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poza uprawnieniami wymienionymi w pkt. 7 przysługuje prawo do:
- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
- cofnięcia zgody (cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody),
- żądania ograniczenia przetwarzania,
- usunięcia danych osobowych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: Krzysztof Maszudzinski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej w tej kategorii: Statut »

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej