.

  ul. Solankowa 21,
      88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

03 grudzień 2015

Ćwiczenia usprawniające grafomotorykę i sprawność manualną

105713

Ćwiczenia usprawniające grafomotorykę i sprawność manualną

Sprawność grafomotoryczna zdobywana jest w długotrwałym procesie. Proces ten możliwy jest dzięki wielu doświadczeniom związanym z szeroko pojętym ruchem ciała. Jest to nabywanie świadomości ruchu w obrębie części ciała oraz poczucia siebie w przestrzeni. Dzięki zbieraniu informacji, buduje się schemat ruchowy człowieka. Dlatego tak niezbędne są wczesne doświadczenia płynące z ruchu poprzez zabawę, ćwiczenia samoobsługowe i ćwiczenia ruchowe podnoszące ogólną sprawność. Ćwiczenia manualne i grafomotoryczne przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci o niskiej sprawności manualnej i grafomotorycznej. Należy dbać o to, aby ćwiczenia były atrakcyjne dla dzieci. Ćwiczenia powinny być wykonywane w atmosferze akceptacji i zabawy. Dla wielu dzieci które nie potrafią nic narysować, wykonanie proponowanych zadań daje szansę przeżycia sukcesu. Ćwiczenia grafomotoryczne spełniają rolę stymulującą i usprawniającą, gdyż wpływają na rozwój motoryki rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Korygują nieprawidłowe nawyki ruchowe i utrwalają właściwe, konieczne podczas pisania i rysowania.

Cel ćwiczeń

 • Poprawienie sprawności manualnej, by dziecko mogło radzić sobie w czynnościach

  wymagających wykonywania drobnych, precyzyjnych ruchów ręki

 • Rozwijanie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

 • Doskonalenie orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie własnego

ciała

 • Korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych : nieprawidłowe napięcie

  mięśniowe dłoni, nieprawidłowe trzymanie przyborów w ręce,

 • Usprawnianie umiejętności prawidłowego posługiwania się przyborami piszącymi

 • Stymulowanie ogólnego rozwoju

 • Rozwijanie zainteresowań dziecka

 • Pomagają dziecku w osiągnięciu gotowości do nauki pisania

 • Zapobieganie i pokonywanie trudności w nauce

 • Zajęcia manualne pełnią rolę relaksacyjną,uspokajającą i ćwiczącą koncentrację uwagi

Wskazania do wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych

 • Niski poziom graficzny rysunków, pisma

 • Niechęć do rysowania i pisania

 • Zła pozycja ciała podczas pisania i rysowania

 • Nieprawidłowy sposób trzymania przyborów

 • Niewłaściwe napięcie mięśniowe ręki

 • Szybkie męczenie podczas pisania i rysowania

 • Zbyt wolne tempo pisania i rysowania

Ćwiczenia manualne i grafomotoryczne

Ćwiczenia motoryki dużej

 • Luźne wymachy rąk, krążenie ramion, klaskanie,

 • Rzuty, chwyty piłki, różnorodne zabawy z piłką, woreczkiem,

 • Zamalowywanie dużych powierzchni ograniczonych konturem, pogrubianie konturów dużych rysunków

 • Chodzenie po wyznaczonym torze

 • Podskoki,przeskoki

 • Kreślenie w powietrzu dużych, płynnych swobodnych ruchów w kształcie kół

 • Podnoszenie przedmiotów i kładzenie ich w wyznaczone miejsce

Ćwiczenia motoryki małej

 • Chwytanie przedmiotów całą dłonią,małych przedmiotów palcami i manipulowanie nimi

 • Otwieranie i zamykanie pudełek

 • Dotykanie przedmiotów o różnej fakturze

 • Nawlekanie koralików, makaronu

 • Cięcie nożyczkami materiałów tekstylnych oraz papierniczych

 • Praca z komputerem – posługiwanie się myszką, klawiaturą

 • Szycie

 • Konstruowanie z klocków różnych figur, kształtów

 • Wypełnianie konturów kredką, farbą

 • Wypełnianie plasteliną dużych wzorów i figur

 • Wypełnianie konturów kawałkami papieru

 • Składanie obrazka z części

 • Układanie klocków, patyczków według wzoru lub własnego pomysłu

 • Rysowanie szlaczków po śladzie, uzupełnianie szlaczków

Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej

 • Swobodne, luźne ruchy rąk

 • Kreślenie dużych , płynnych linii, wykonywanych całą ręką i ramieniem

 • Kreślenie w powietrzu ręką, chorągiewką,

 • Kreślenie na tablicy kolorową kredą, na piasku patykiem lub palcem,na dużym arkuszu farbą, kredą, węglem

 • Wymijanie i pokonywanie łatwych przeszkód

 • Ćwiczenia równoważne

 • Kolorowanie dużych figur na papierze, tablicy- farbą,kredką,kredą

Ćwiczenia usprawniające precyzję i koordynację wzrokowo-ruchową

 • Formowanie małych kulek z bibuły i naklejanie ich

 • Lepienie z plasteliny różnych figur

 • Wycinanie obrazków nożyczkami

 • Montowanie konstrukcji z gotowych elementów

 • Układanie obrazków z części

 • Dopasowywanie przedmiotów do otworów o różnych kształtach

 • Wydzieranie

 • Wycinanie po linii prostej i falistej

 • Obrysowywanie szablonów

 • Rysowanie po liniach

 • Rysowanie labiryntów

 • Kalkowanie, kopiowanie

 • Zakreskowywanie, zamalowywanie obrazków

 • Łączenie kropek

 • Pisanie wzorów literopodobnych

Zabawy z palcami

 • Uderzanie czubkami palców o blat stołu w różnym tempie

 • Przeplatanie palców

 • Zabawy paluszkowe ( szczególnie u dzieci, które jeszcze nie dojrzały do ćwiczeń takich jak konstruowanie, wydzieranie, wycinanie, lepienie, „Auto”, „Biedronka”, „Gość”, „Kanapka”, „Paluszek i gruszka”

Ćwiczenia usprawniające mięśnie dłoni i palców

 • Modelowanie z mas plastycznych

 • Zwijanie włóczki

 • Bazgranie kredką na papierze

 • Ugniatanie papierowych kul, rzucanie nimi

 • Rysowanie kół na zmianę prawą i lewą ręką

 • Wydzieranie, wycinanie

 • Rysowanie, malowanie ruchami poziomymi, pionowymi, falistymi,okrężnymi

 • Odwzorowywanie, obrysowywanie, kalkowanie, stemplowanie

 • Pisanie i rysowanie po śladzie ciągłym, liniowym i kropkowanym

 • Wciskanie pinezki w tablicę korkową

 • Obrysowywanie szablonu wewnętrzne i zewnętrzne

 • Kopiowanie bez odrywania ręki

 • Układanki klockowe, wtyczkowe z zachowaniem stopniowania trudności na wzorze, według wzoru i bez wzoru

 • Nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków przez otworki

 • Ściskanie piłeczek

 • Nauka prawidłowego trzymania przyboru do pisania, prawidłowe trzymanie kredki, ołówka, flamastra, ułożenie rąk podczas rysowania

Ćwiczenia graficzne

 • Rysowanie na papierze gładkim, w kratkę, w linie

 • Rysowanie węglem, pisakiem, kredkami

 • Malowanie farbami – plakatówką, farbami klejowymi

 • Kreślenie linii pionowych i poziomych po śladzie i samodzielnie

 • Łączenie liniami punktów

 • Obrysowywanie szablonów figur geometrycznych

 • Odtwarzanie kształtu liter i prostych wyrazów według wzoru

 • Opracowanie kształtu poszczególnych liter i ich połączeń

Ćwiczenia usprawniające sprawność grafomotoryczną

 • Ćwiczenia graficzne, kreślenie po śladzie różnych linii, szlaczków literopodobnych,liter oraz wyrazów

 • Ćwiczenia w prawidłowym trzymaniu przyboru do pisania

 • Wyrabianie orientacji co do kierunku pisania

 • Zamalowywanie małych powierzchni – kontury, stemple

 • Wklejanie wycinanek w uprzednio przygotowany kontur

 • Kalkowanie

 • Kolorowanie obrazków o zaznaczonych konturach

 • Przetwarzania obrazu wzrokowego na graficzny

 • Rysowanie dywanika

 • Wydzieranki

 • Wyszywanie, haftowanie

 • Majsterkowanie oraz wykonanie ludzików i zwierząt z materiału przyrodniczego

opracowała: mgr Katarzyna Grabowska

Literatura:

R.Naprawa, K. Maternicka, A.Tanajewska „Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne” , Harmonia, Gdańsk 2008

A.Franczyk, K. Krajewska „Skarbiec nauczyciela-terapeuty”, Impuls, Kraków 2005

M. Bogdanowicz „Przygotowanie do nauki pisania, ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichowej”, Harmonia, Gdańsk 2015

K. Sąsiadek „Zabawy paluszkowe”, Media Rodzina , Poznań 2005

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej