.

  ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

Spójny system wychowawczy rodziców podstawą wychowania

Przyjrzyjmy się bliżej wpływowi braku spójnego systemu wychowawczego na dzieci w różnym wieku. Małe dziecko żyje w świecie czarno-białym, nie rozumie niuansów, relatywizmu... wszystko jest albo dobre, albo złe. Do 3 roku życia rodzice i najbliższe otoczenie jest często jedynym…

Program pracy rewalidacyjno - wychowawczej

Program ten powstał by ułatwić dzieciom, z którymi pracuję tyle lat przebycie tej trudnej, pełnej wyzwań drogi, w taki sposób by osiągnęły sukces i zadowolenie. Przez wiele lat starałam się poznać możliwości i potrzeby dzieci po to, by maksymalnie wykorzystać…

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Praca rewalidacyjno - wychowawcza z dziećmi z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim   I   SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA OSÓB GŁĘBOKO      UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO  II  REHABILITACJA OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO  III  METODY PRACY Z DZIEĆMI UPOŚLEDZONYMI UMYSŁOWO  W CZASIE PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ Z DZIEĆMI GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYMI UMYSŁOWO NA…

Polisensoryczna stymulacja dzieci z głęboką niepełnosprawnością według PÓR ROKU

Program ten opracowałam na podstawie autorskiego programu p. Hedwig Abel  przedstawionego przez J. Kielina  Żywioły: woda, powietrze, ogień i ziemia są silnymi elementami pobudzającymi aktywność i zmysły dzieci. W zasadzie nie ma dziecka, które pozostaje obojętne, nie przejawi jakiejś reakcji…

Konsekwencja jako podstawa wychowania

Konsekwencja w wychowaniu to jasny system kar i nagród - jasne zasady co wolno, a co nie i jakie są za to kary i nagrody. Rodzic musi na określone zachowanie dziecka reagować zawsze w ten sam sposób i nie może…

Socjoterapia w ZET

Organizacja i metodyka zajęć socjoterapeutycznych z uczniami o niesprawnościach intelektualnych w stopniu umiarkowanym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.  Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone są dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i sprawiających trudności wychowawcze, które z kolei zakłócają rozwój osobisty, społeczny i są w dużej…

Wycieczki edukacyjne w nauczaniu indywidualnym

Wycieczki edukacyjne jedną z form prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania. Indywidualne nauczanie prowadzone jest dla uczniów nie zakwalifikowanych do kształcenia klasowo-lekcyjnego na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nauczanie to polega na kształceniu ucznia w zaciszu domowym przez wyznaczonego nauczyciela bądź nauczycieli. W…

Program terapii logopedycznej

Jest to program terapii logopedycznej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ale nie tylko. Pozwala on poznać etapy kształtowania lub usprawniania umiejętności komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom dzieciom. Pokazuje jak korygować lub osłabiać wady wymowy, usprawniać narządy…

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej