.

  ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

grupa wsparcia

Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci z niepełnosprawnością - "Spotkajmy się"

gwrodzice    W roku szkolnym 2009/10 grupa nauczycieli zapoczątkowała pracę tzw. "Grupy Wsparcia- Spotkajmy się" dla uczniów i ich rodziców szczególnie z nauczania indywidualnego. Organizacja spotkań przebiega dwutorowo tzn. przybyli rodzice mają zajęcia adresowane do nich, a dzieci w tym samym czasie biorą udział w zajęciach rewalidacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych. 

    Pomysł stworzenia tej grupy zrodził się z obserwacji potrzeb rodziców dzieci niepełnosprawnych objętych nauczaniem induwidualnym oraz własnych doświadczeń. Ideą ,która przyświecała tej inicjatywie było pokazanie rodzicom i dzieciom, że fakt uczenia się w domu nie oznacza, że pozostają sami ze swoimi problemami, że nie są dla nas mniej ważni niż uczniowie uczący się w gmachu szkoły. Chcieliśmy by poczuli, że są integralną częścią naszej społeczności i by się z nią utożsamiali. Z czasem w spotkanich zaczeli brać udział także rodzice dzieci chodzacych do naszej Szkoły. 

    W ramach działania grupy spotykamy się raz w miesiącu. Nasze spotkania rozpoczynamy półgodzinnym spotkaniem towarzyskim przy kawie, herbacie i słodkościach. Do współpracy włączyliśmy tu młodzież ze szkoły zawodowej, która w ramach zajęć cukierniczych czy piekarskich przygotowuje poczęstunek. Następnie dzielimy się na grupy. Dzieci mają zajęcia z arterapii, zajęcia biblioteczne, zajęcia kierowane do dzieci autystycznych, zajęcia logopedyczne, zajęcia w zakresie integracji sensorycznej oraz ogólnie zajęcia rewalidacyjne. Natomiast rodzice w tym czasie mogą zasięgnąć porad psychologa, logopedy i oligofreno-pedagogów. Mogą też wymienić się doświadczeniami między sobą. Nasi nauczyciele WF przygotowali też szereg zajęć i pokazów jak np. dźwigać dziecko by nie nabawić się urazów kręgosłupa, jak ćwiczyć zmęczony kręgosłup, jak ćwiczyć z dzieckiem by nie zrobić mu krzywdy itp. Prezentowaliśmy też dla rodziców zajęcia z jogi, które prowadziła zaprzyjaźniona z naszą Szkołą instruktorka - Pani Aneta. 

          Spotkania Grupy odbywają się raz w miesiącu, najczęściej w pierwszy wtorek miesiąca. Informacje na temat terminu spotkania w naszym kalendarzu.

        Zapraszamy także rodziców, których dzieci nie są uczniami naszej Szkoły, a także tych, którzy mają małe niepełnosprawne dzieci i szukają dla nich pomocy.

Nasze propozycje dla rodziców:

1. Konsultacja w zakresie korzytania z pomocy PFRON -  mgr Halina Waszak

2. Konsultacje w zakresie terapii mowy - mgr Katarzyna Kwiatkowska, mgr Joanna Kmuk, mgr Anna Perlikowska

3. Pomoc psychologiczna, techniki relaksacji - mgr Magdalena Szczupakowska, mgr Danuta Szczepaniak 

4. Pomoc dla rodziców dzieci żyjących z autyzmem lub Zespołem Aspergera - analiza indywidualnych przypadków, przygotowanie rodziców do pracy z dzieckiem, poprzez wyjaśnianie im zachowań dziecka, rozszerzanie form kontaktu z dzieckiem, stymulacja dziecka do kontaktów społecznych - mgr Alicja Mokrzycka, mgr Ewa Okońska, mgr Karolina Lach

5. Konsultacje w zakresie funkcjonowania społecznego, intelektualnego, zdrowotnego; pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wprowadzenie do metod pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - mgr Janina Jaskólska, mgr Beata Nowicka

6. Konsultacje w zakresie rehabilitacji ruchowej - mgr Arkadiusz Fajok, mgr Marcin Szych

7. Metody indywidualnej pracy z dziećmi  z klas IV-VI - mgr Marta Dróbka, mgr Grażyna Borzyszkowska

8. Metodyka zajęć z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością intelektualną - mhr Joanna Kmuk mgr Joanna Konieczna

9. Wykorzystanie technologii informacyjnej w rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - mgr Anna Zielińska 

 

Nasze propozycje dla dzieci i młodzieży:

1. Arterapia -prowadzący zajecia - mgr Agnieszka Jędrzejewska - Jachacy, mgr Izabela Polak - Apolinarska, mgr Marta Wargoś,  gwdzieci

2. Zajęcia teatralne i plastyczne - mgr Magdalena Dyrda - Olejniczak, mgr Anna Wojciechowska

3. Biblioterapia i terapeutyczna rola książek - mgr Rozalia Mistarz, 

4. Zajęcia w pracowni Integrcji Sensorycznej  - mgr Marcin Szych

5. Zajęcia w pracowni Marii Montessori - mgr Anna Zielińska

6. Klub Absolwenta - mgr Janina Jaskólska; mgr Beata Nowicka

Więcej w tej kategorii: « Gimnazjum Zapraszamy »

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej