.

  ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

o nas

W skład Zespołu wchodzi pięć szkół:

  • Szkoła Podstawowa
  • Gimnazjum
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  • Szkoła Przsposabiająca do Pracy
  • Szkoła przy Szpitalu Powiatowym

Rekrutacja uczniów do szkół następuje na podstawie orzeczeń, które wydają poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Poradnie wykonują badania na wniosek rodziców. 

Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie 

Przyjęcie uczniów oraz wszystkie sprawy związane z dokumentacją uczniów szybko, sprawnie i fachowo prowadzi nasz szkolny sekretariat.

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej