.

  ul. Solankowa 21,
      88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

14 luty 2018

Pojekt „Komunikacja bez barier” realizowany na zasadach Erasmus + Wyróżniony

1130

Projekt „Komunikacja bez barier” realizowany na zasadach Erasmus + ze środków POWERSE w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej ma na celu umożliwienia rozwoju naszych nauczycieli zgodnie z europejskimi trendami. Chcemy umożliwić im poczucie bezpieczeństwa, dobre warunki w nauczaniu i samorozwoju zawodowym. Projekt jest szczególnie istotny dla naszej placówki, bo pozwoli uwierzyć zarówno naszym nauczycielom jak i uczniom, że ich praca jest tak samo ważna i pełnowartościowa, jak w szkołach masowych. Że nasze dzieci mogą jako uczniowie uczestniczyć w takich samych projektach jak dzieci pełnosprawne. Że sukcesy zawodowe naszych nauczycieli są równie istotne, a kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i przełamywanie barier możliwe jest do osiągnięcia. Pragniemy realizować projekt nauki języka dla kadry pedagogicznej i wziąć udział w obserwacji zajęć, żeby otworzyć się na nowe horyzonty w pedagogice, doszkolić umiejętności językowe, co ułatwi nawiązywanie kontaktów z placówkami z całej Europy. Dzięki temu w pracy z naszą młodzieżą będziemy mogli wykorzystywać nieznane dotąd metody i doświadczenia pedagogów z innych krajów.

Najistotniejsze cele tego projektu:

  1. poznanie narzędzi ICT, które umożliwią nam wprowadzenie i wykorzystanie aplikacji także anglojęzycznych do programu nauczania,
  2. rozwijanie kompetencji językowych umożliwiających prowadzenie projektów międzynarodowych,
  3. wymiana doświadczeń w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnych intelektualnie,
  4. poznanie sposobów zarządzania organizacją z uczniami o specyficznych trudnościach,
  5. tworzenie planów pracy, a także oferty zająć pozalekcyjnych,

Dzięki realizacji projektu nasza szkoła, nauczyciele i uczniowie będą mieli możliwość zaistnieć w europejskiej społeczności nauczycieli otwartych na zmiany i innowacyjne metody pracy.

Ostatnio zmieniany wtorek, 29 maj 2018 13:41

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej