.

  ul. Solankowa 21,
      88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

21 kwiecień 2020

Tradycje wielkanocne w moim kraju

661

Klasy: ZET F SP, I B PdP, II A PdP, III A PdP i III B PdP
Opiekun: Magdalena Dyrda - Olejniczak
Cele:
- poznanie tradycji Świąt Wielkanocnych ,
- wykonanie kartek świątecznych i wysłanie ich do szkół partnerskich,
- zorganizowanie wystawy kartek świątecznych w naszych szkołach.
Projekt polegał na wymianie, ze szkołami partnerskimi, ręcznie wykonanych kartek wielkanocnych, a także na poznaniu tradycji wielkanocnych. Sam projekt przyczynił się do międzynarodowej komunikacji i dobrego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Zadania, które uczniowie rozwiązywali przyczyniły się do poszerzenia wiedzy o europejskich tradycjach
i cyfrowych materiałach dydaktycznych. Uczniowie wykonali kartki świąteczne. Dzięki temu udało się zrealizować szczegółowe cele poprzez rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań. Zostały zrealizowane treści z obszaru edukacji polonistycznej
i plastycznej. Dotyczyły one przede wszystkim: dbałości o kulturę języka ojczystego, a także języka angielskiego. Dzięki wizycie na poczcie udało się utrwalić wiedzę dotyczącą poczty – stworzyć warunki do zapoznania uczniów z różnymi rodzajami stanowisk pracy. Była to dobra okazja do stworzenia sytuacji sprzyjającej poznaniu otoczenia, w którym uczeń przebywa oraz instytucji i obiektów, z którymi uczeń będzie w przyszłości korzystał.
Z pewnością realizacja projektu przyczyniła się do wszechstronnego rozwoju ucznia, został on wsparty w integralnym rozwoju – religijnym, psychofizycznym i społecznym. Uczeń zyskał świadomość tożsamości kulturowej i religijnej poznając tradycje wielkanocne
w swoim kraju a także dostrzegł przeżywanie Świąt Wielkanocnych w innych krajach.
Projekt zrealizowano w roku szkolnym 2019/2020.
PROJEKT MIĘDZYNARODOWY: POLSKA – LITWA – CHORWACJA – WŁOCHY – GRECJA – UKRAINA

 

 

 

 

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej