.

  ul. Solankowa 21,
      88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

Szkoła Podstawowa

Oferujemy naukę w życzliwym i przyjaznym otoczeniu. Dostosowujemy wymagania do możliwości dziecka. Naszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.
Szkoła Branżowa

Kształcimy w zawodach: kucharz, piekarz, cukiernik, stolarz, ślusarz, sprzedawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodzie kucharz.
Przysposobienie do pracy

Działania edukacyjno - wychowawcze skierowane na przyuczenie do wykonywania prostych prac oraz umożliwienie uczniom jak największej samodzielności w dorosłym życiu
22 kwiecień 2013

Najlepsze Mówtaki w szkole

3281

W dniu 21 kwietnia 2013 roku w naszej szkole po raz pierwszy odbył się konkurs logopedyczny „Na najlepszego Mówtaka w szkole”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkoły. Dzieci walczyły o tytuł Mówtaka- Gadusia, Szeptusia, Paplusia i Słowusia.

Jury w skład, którego weszli p.Rozalia Mistarz, p. Agnieszka Osadnik, p.Magdalena Szczupakowska, p. Mirosława Burandt wybrało Mówtaka w czterech kategoriach- „Szeptuś”- Emil Sparniuk, „Gaduś”- Wiktoria Szczucka i „Słowuś”- Przemysław Kłos, czwarty Mówtak „Papluś”- Dorota Kaszewska został przyznany osobie, która wywarła największe wrażenie zarówno na jury, ale także na publiczności i organizatorach konkursu, Dorota została również nagrodzona nagrodą specjalną jury.

uczestnicyzwyciezcy

 

 

 

 

 

Recytacja wierszy, które przedstawiali uczestnicy miała na celu także doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwością i potrzebom ucznia. Dzieci przygotowywały się pod opieką wychowawców. Wszyscy uczestnicy konkursu są uczestnikami terapii prowadzonych przez szkolnych logopedów i organizatorów konkursu- mgr J. Kmuk i mgr K. Kwiatkowską. Mamy nadzieję, że konkurs będzie kontynuowany w kolejnych latach, a dzieci, które „zasmakowały w wierszowaniu” nadal będą chętnie w nim uczestniczyły

Opracowanie: mgr Katarzyna Kwiatkowska

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej